VİZYON & MİSYON & DEĞERLERİMİZ

Vizyonumuz
Kendi Petrolünü çıkaran, işleyen, depolayan, dağıtımını yaparak nihai tüketiciye sunan uluslararası bir enerji şirketi olmak.

Misyonumuz
Kalitesi ve hizmetiyle farklılaşarak yüksek standartlara haiz çağdaş akaryakıt istasyonları ile Türkiye'nin her köşesinde tüketicinin güvendiği ve tercih ettiği yükselen bir marka olarak yer almaktır.

Değerlerimiz
Köklü ahlaki değerlere sahip, yasalara, topluma ve paydaşlarına saygılı, yenilikçi bakış açısı ile hareket eden, sürekli gelişime ve değişime inanan bir şirketiz. Başarma arzumuz yüksektir. Sonuç odaklı olmak, verdiğimiz kararları ve hedefleri zamanında gerçekleştirmek temel değerlerimiz arasında yer alır. Hedeflerimizi gerçekleştirirken çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın desteğine inanırız. Tüm çalışanları ailemizin bir ferdi gibi görürüz. Kabul ederiz. Riski elimizde ki kaynaklar ile uyumlu şekilde almaya dikkat ederiz. Yatırımlarda spekülatif değil, gerçekçi olmaya çalışırız. İşimizde sürekli kaynak oluşturup, bu kaynaktan artı değer üretir, bunu da çalışanlarımız ve çözüm ortaklarımızla paylaşırız. Çağdaş ve rekabet gücü sağlayıcı bilgiye önem veririz ve bilgiyi edinmek içinde elimizden geleni yaparız. Ailemizde birbirimizle, işimizde çalışanlarımızla olan davranışlarda şeffaflık temel prensiptir. Güven olgusunun ilişkilerin kalıcı olması ve ilişkilerin daima devam etmesi noktasında en önemli ahlaki erdem olduğuna inanır ve uygularız. BPET çalışanlarının bilgi, yetenek, beceri ve tecrübelerine önem vererek onların geleceğe hazırlanması en önemli sorumluluklarımızdandır.