KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE ÇEVRE DUYARLIĞI

BPET, hizmetlerinin ve yatırımlarının tamamını "müşteri memnuniyetini" ilke edinerek projelendirmiş ve sektöründe sürekli gelişimi sağlayarak işletmesini müşteri beklentilerine göre yapılandırmıştır.

BPET, faaliyetlerini yürüttüğü tüm lokasyonlarda, yasal mevzuatlar çerçevesinde hareket etmekte olup, 2004 yılından bu yana da Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarına göre hizmetlerini yürütmektedir. Gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar çevresel etkiler açısından değerlendirilmekte; gereken yatırımlar için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporları alınarak yatırımların çevreye her hangi bir zarar vermediği belgelenmektedir.

Tesislerin risk değerlendirme planları hazırlanmıştır. Bu sayede Terminallerde meydana gelebilecek herhangi bir kazaya her zaman hazırlıklı olunması ve acil durumlara müdahale edebilecek kalifiye eleman yetiştirilmesi planlanmıştır. Personellerin iş güvenliği eğitimleri her yıl düzenli şekilde verilmektedir. Tesis bünyesinde olası bir acil durumda kullanılmak üzere yeterli sayıda yangın dolabı, yangın hidrantı, teknik emniyet dolapları ve acil müdahale kitleri her zaman kullanılabilecek gibi hazır bulundurulmakta ve periyodik olarak kontrolleri yapılmaktadır. Terminallerimizin ürün sevkiyatı yapan kara tankerlerinin periyodik kontrolleri (emisyon pulu, araçta bulunması gereken trafik ekipmanları) yapılmaktadır. Araç şoförleri belirli periyotlarda acil durumlar ve çevre konusunda eğitime tabi tutularak çevre bilincinin arttırılması hedeflenmektedir.

Bu bağlamda şirketimiz Kalite Yönetim Sistemi Politikasını şu şekilde taahhüt etmiştir:

Köklü ahlaki değerlere sahip, yasalara, topluma ve paydaşlarına saygılı, yenilikçi bakış açısı ile hareket eden, sürekli gelişime ve değişime inanan bir şirketiz.Başarma arzumuz yüksektir. Sonuç odaklı olmak, verdiğimiz kararları ve hedefleri zamanında gerçekleştirmek temel değerlerimiz arasında yer alır.Hedeflerimizi gerçekleştirirken çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın desteğine inanırız. Tüm çalışanları ailemizin bir ferdi gibi görürüz, kabul ederiz.Riski elimizdeki kaynaklar ile uyumlu şekilde almaya dikkat ederiz.

Bu değerler ışığında;

  • Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve de tedarikçilerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılayacağımızı,
  • Terminallerimizde hizmet ve performans kalitesini sürekli iyileştireceğimizi,
  • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi gereklerine, şirket prosedürlerine, yönetmeliklerine ve faaliyetlerimizle ilgili yasal mevzuat ve standartlara uyacağımızı,
  • Hizmet kalitesi ve hedeflerimiz için kaynaklarımızı israf etmeden etkin bir şekilde kullanacağımızı, tüm faaliyetlerimizin performansını sürekli izleyerek, şirketimizi daima ileri götüreceğimizi taahhüt ederiz.