İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİMİZ

İşe Alım sürecinde;
* Günün ihtiyacı ile birlikte şirketin gelecek yıllarında görev alacak kadro ve kişilerin seçimine odaklanırız.
* İşe alım süreçlerinde günümüzün modern işe alım tekniklerini uygularız. İstihdam edilecek pozisyonun konumu ve yetki ağırlığını da dikkate alarak yetkinlik bazlı mülakat, psiko teknik analiz, yabancı dil seviye testi ve liderlik ölçümü araçlarını kullanırız.
* İşe alım sürecinde daima uzman birim desteğini önemseriz. Mesleki bilgi ve tecrübelerinin işe alımı için yeterli olması noktasında ilgili birim yöneticisinin görüşlerini ve uzmanlığını önemseriz.

Yetkinlik ve Bireysel Performans Yönetimi Sürecimiz;
* Yeterlilikleri; çalışanda beklenen bilgi, beceri, davranış ve değer gelişimi olarak anlarız. Yetkinlik Yönetimini, Performans Yönetim Sistemimizin bir parçası olarak görürüz. Her performans döneminde değerlendirme yöneticilerinden kendilerine bağlı kadroların yetkinlik değerlendirmesini alırız. Alınan bu değerlendirme sonuçlarını dikkate alarak eğitim planlamalarını daha sağlıklı yapmaya, " performans-eğitim- kariyer" döngüsel fonksiyonlarını daha sağlıklı çalıştırmaya çalışırız.
* Performans değerlendirme sistemi Smart.C modeli üzerine kurulmuştur. Sistemin sağlıklı uygulanabilmesi için tüm çalışanlarımızı bilgilendiren 21 sayfalık Uygulama Rehberi mevcuttur. Çalışanlarımız hazırlanmış olan bu Uygulama Rehberinde sisteminin tüm ayrıntılarını görürler. Ayrıca Değerlendirme Yöneticileri içinde Hedef Koyma Kılavuzu oluşturulmuştur.

Eğitim ve Kariyer Gelişim Sürecimiz ile;

* Çalışanlarımızın motivasyonunu sağlarız.Kurum kültürüne bağlılıklarını artırırız.
* Eğitim ve gelişim planları ile herkese eşit gelişme hakkı ve rekabet şansı tanırız.
* Sonraki performans dönemlerinde iş verimliliğini artırmayı, iş zamanlarında ve uygulamalarda maliyetleri azaltmayı sağlamayı düşünürüz. Çünkü büyük vizyonsal hedeflerimiz için tüm çalışanlarımızın hazırlanmasının gereğine inanırız.Eğitim ve gelişim planlarımızın çalışanlarımızın özgüvenlerini geliştireceğine inanırız.

İş Değerlendirmesi ve Ücret Yönetim Sistemi ile;
* İşlerin birbirleri ile karşılaştırılması yapılır. İşlerin değerlendirmesi için kullanılan ölçütler herkes için eşit şekilde kullanılır ve uygulanır.Çıkan puanlama sonucuna göre şirketin pozisyon (unvan) derece aralığı belli olur.Derece aralığına göre adil bir ücret yönetim sistemi oluşturulur.Ücret yönetim sisteminin temel parametreleri belirlenir.Ücret yönetim sisteminin pozisyon bazında ücret pazarı takibi yapılır.

Kurumsal İletişimi Sistemimiz ile
* Bilgi akışı sağlıklı işler. Sistem için bir backuptır.
* Şirket ait Know-How kurumsal iletişim sistemi üzerinde işler. Yetkilendirilmiş kişilere açık tutulur. Bu sayede verimlilik analizi ve verimlilik gelişimi için fayda sağlar.
* Şirket içinde kullanılan yönetim uygulama araçları olan; prosedür, yönetmelik, talimat, organizasyonel iş akış diyagramları ve organizasyonel şemaların program üzerinde yer alması ile herkesin verilere daha rahat , sağlıklı ve güvenle ulaşmasını saglar.
* Yetki hiyerarşisinin elektronik imza ile sağlıklı işlemesini sağlar.
* İş programlarının sağlıklı takip edilmesini, program kayıtlarının bir veri olarak saklanması ve verimlilik açısından tekrar irdelenmesine kaynak oluşturur.
* Performans Yönetim Sistemi ve diğer insan kaynakları uygulamalarının sistem üzerinde kayıt altına alınmasını sağlar. Kaynak Yönetimine katkı sağlar. KYS ni destekler.

Açık Pozisyonlar