İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

* Gücümüzü, şirket çalışanlarımızdan alırız.
* Çalışanlarımıza, değer ve eşit fırsat veririz.
* “Doğru işe doğru insan” istihdam ederiz.
* Sağlık ,emniyet ,çevre, güvenlik (SEÇ-G ) konularında son derece duyarlıyız.
* Ücretlendirmeyi, performansa ve yetkinliklere göre belirleriz.
* Personelimizin, şirkete bağlılığını, sadakatini arttırmak ve güçlendirmek için çalışırız.
* Gelişime açık ve yenilikçi bir ortam yaratarak çalışanlarımızın gücüne güç katmak için çabalarız.

İnsan Kaynakları Politikamızın Temel İlkeleri;

 • Şirketimize, eğitim düzeyi yüksek, iyi yetişmiş, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen ve astlarını geliştiren insanları kazandırırız.
 • Şirketimizin en önemli varlığı olan çalışanlarımızın, hem bireysel hem de mesleki anlamda kendilerini geliştirebilmeleri için, profesyonel bir çalışma ortamı yaratırız.
 • Personelimizin gelişmesini sağlamak amacıyla, her kademede, tespit edilecek plan çerçevesinde, şirket içi ve dışı eğitim programları uygularız.
 • Çalışanlarımızın geliştirilmesinde fırsat eşitliği sağlarız.
 • Personelimizin ücret sistemi ve sosyal haklar açısından mevcut imkânlar çerçevesinde en iyi şekilde tatmin edilmesini sağlarız. Bireysel yetenek ve gayretin ödüllendirildiği adil bir ücret politikası uygularız.
 • Şirketimizde, her pozisyon için görev tanımlarını doküman haline getiririz ve performans değerlendirme kriterlerini belirleriz.
 • Çalışma düzen ve devamlılığını sağlamak amacıyla, personel devir hızının indirilmesi için aksiyonlar alırız.
 • Etik değerlerin ve genel davranış kurallarının uygulandığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengenin gözetildiği bir iş ortamı sağlarız.
 • Personelimizi, kendilerini ilgilendiren tüm konular hakkında zamanında bilgilendirir, iletişim kanallarını tüm çalışanlarımızın kullanımına sunarak onların görüş, öneri ve geri bildirimlerini alırız.
 • İş barışını önemseriz ve korumak için gerekli tüm önlemleri alırız.
 • Personelimizin, sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak "Kurum Kültürü ve Bilinci" ni oluştururuz.
 • Tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve doğal çevremizi korumaya odaklanır, iş kazalarını önlemek için sistemler geliştiririz.
 • Çalışanlarımızın, her zaman toplum bilinci ve sorumluluk bilinci çerçevesinde hareket etmesini destekleriz. Şirketimizin dâhil olduğu sosyal sorumluluk projelerinin dışında, toplumumuz için değerli olan ve toplumumuza değer katacak projelere destek vermeyi amaç ediniriz. Tüm faaliyetlerimizde toplum yararını gözetmeyi ön planda tutarız ve çalışanlarımızı sosyal sorumluluk alanlarında gönüllü olarak çalışmaları için teşvik etmeye özen gösteririz.
 • Kuruma ve kurum kültürüne bağlılığı her zaman ön planda tutarak, çalışanlarımızın kendi başarıları ile olduğu kadar kurumun başarısı ile de gurur duymasını sağlamayı ilke ediniriz.