MOTORİN DİĞER

FARKLILAŞTIRILMIŞ ÜRÜNLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Farklılaştırılmış olsun ya da olmasın ülkemizde lisans sahiplerince piyasaya arz edilen akaryakıt türlerinin tamamı Avrupa Birliği standartlarına ve EPDK tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak zorundadır. Bu kapsamda yakıt türüne göre hepsi araçlarda güvenle kullanılabilirler. Farklılaştırılmış ürünler ile diğerleri arasında kalite vb. düzenlenmiş özellikler bakımından otomobil, otobüs, kamyon, tır, traktör vb. araç türüne göre sınırlayıcı ayrımlar bulunmamaktadır.

Balpet olarak akaryakıt katkılarında 1 numaralı firma olan Afton Chemical ile Ar-Ge ortaklığı yapmaktayız.

En yüksek oranda deterjan - yüksek motor temizliği
Yanma sonucunda, motor parçalarında kalıntılar oluşur. Oluşan kalıntılar motorun gücünü, ivmelenmesini azaltır ve yakıt tüketimini artırarak emisyonları yükseltir. Balpet Katkılı Motorin yakıtının düzenli kullanımı ile, motor temizliği sağlanır ve yakıt ekonomisi elde edilir.

Temiz enjektörler
Enjektörlerde tortu oluşması, yakıt püskürtme kalitesini ve yakıtın akış oranını etkiler. Enjektörlerin temizlenmesi ve temiz tutulması yakıtın daha verimli ve tam yanmasını sağlar. Balpet Katkılı Motorin yakıtının düzenli kullanımı ile enjektörlerde biriken tortu temizlenir ve yakıtın akış kalitesi istenilen düzeyde tutulur.

Temiz, tam ve verimli yanma
Motorda oluşan kirlilik düzensiz yanmaya sebep olur. Balpet Katkılı Motorin yakıtı motoru temizleyerek, tam ve verimli yanma sağlar.

Çevreci
Balpet Katkılı Motorin yakıtının içerdiği deterjan özelliği taşıyan performans katkısı ile daha düşük emisyon salınımı ile çevre dostudur.