DENİZ SATIŞLARI

Firmamız 01.07.2003 Tarih ve 2003 / 5868 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca düzenlenen Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğleri hükümleri çerçevesinde Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine ÖTV si indirilmiş akaryakıt teslimatı yapmaktadır. Deniz araçlarına aynı zamanda ÖTV li yakıt ikmali yapma yetkisi de bulunan Firmamız, turizm sezonunda ticari yatlara, av sezonunda balıkçı teknelerine temiz ve kaliteli akaryakıtı istenilen yerde ve zamanda teslim etme imkanlarına sahiptir. İskenderun dan Hopa ya kadar tüm sahillerimizde ve İç Sularımızda yürütülmekte olan deniz satışları faaliyetlerimiz çerçevesinde teslim edilen yakıtlar için tüm deniz araçlarına numune verilmekte, irsaliye ve faturaları zamanında düzenlenmekte, teslimat sırasında kredi kartı ile tahsilat yapılabilmektedir. Nisan 2008 Ayında başlatılan bu faaliyet kapsamında Şirket bünyesinde Deniz Satışları Birimi ihdas edilerek, Mersin, İzmir, Samsun, Tekirdağ, Bodrum ve Marmaris te irtibat büroları kurulmuştur.

Deniz Satışları için İrtibat;

Tel.: 0 216 466 50 66
Faks: 0 216 466 50 55